Metoda FED

Metoda leczenia skolioz, kifoz i lordoz

Metoda FED to alternatywa dla operacyjnego rozwiązania problemu skolioz.

Metoda powstała w wyniku długoletnich prac naukowo-badawczych i obecnie opiera się na dużej liczbie skatalogowanych i potwierdzonych przypadkach klinicznych.

Sposób leczenia zaproponowany przez profesora Sastre jest oparty na zastosowaniu kinezyterapii instrumentalnej, aplikowanej za pomocą specjalnie opracowanego urządzenia FED, które pozwala siłom korekcyjnym oddziaływać na poziomie skrzywienia poprzez ustabilizowanie, rozciągnięcie i derotację kręgosłupa.

Wieloletnie doświadczenia w stosowaniu metody przez twórcę metody prof. Sastre pokazują, że nawet bezoperacyjnie można doprowadzić do znacznego zmniejszenia deformacji, a nawet jej całkowitej korekcji.

Po kilku latach pracy stworzył system ćwiczeń, który poprzez odpowiednie ustawienie ciała pacjenta i ruch – a przez to wpływanie na układ mięśniowy i kostny oraz prowokowanie odruchów mięśniowo – nerwowych – pozwala na niwelowanie zmian w układzie kręgów.

Metoda opiera się na teorii wzrostu, rozwoju, wzajemnym oddziaływaniu oraz właściwościach chrząstek: nasadowej (brzeżnej/epifitycznej) i neurocentralnej występujących w trzonach kręgów, potwierdzonej licznymi pracami badawczymi i doświadczeniami.

Metoda jest tym skuteczniejsza im wcześniej pacjent zostanie prawidłowo zdiagnozowany i poddany terapii. Generalnie pozytywnych efektów leczenia należy się spodziewać u osób z nieukończonym wzrostem kostnym. Metoda jest dobrze tolerowana przez pacjentów, pełnej terapii poddawane były nawet 6 letnie dzieci.

Pierwsze efekty widać już po kilku tygodniach ćwiczeń.

Jesteśmy pierwszym prywatnym ośrodkiem, który zastosował‚ hiszpańską… metodę™ leczenia FED, z wykorzystaniem specjalistycznej klatki korekcyjnej.

Stworzony przez nas system łączy terapię™ FED z innymi specjalistycznymi metodami korekcyjnymi:

  • Metody asymetrycznego oddychania (Lenerth Schroth i metoda prof. Dobosiewicz),

  • Techniki tkanek miękkich, techniki osteopatyczne, chiropraktyczne,

  • Kinesiotaping,

  • Metoda PNF,

  • E-Technik

  • Mikrokinezyterapia,

  • Bowen,

  • Terapia czaszkowo-krzyżowa,

  • Gorsetowanie.

30 letnie doświadczenie w zakresie leczenia wad postaw pozwoliło na stworzenie indywidualnego, kompletnego i holistycznego systemu terapeutycznego uwzględniającego także aspekt psychosomatyczny skoliozy.

Więcej informacji www.skolioza-stop.pl

Call Now ButtonUstal termin wizyty